Boćanje

Boćanje za OSI

Boćanje je uz šah jedini sport u kojemu se mogu natjecati osobe s lokomotornim oštećenjima. Među paraolimpijske sportive uvršteno je 1984. godine. Za razliku od ostalih paraolimpijskih sportova boćanje je predviđeno isključivo za osobe sa težim tjelesnim invaliditetom.

Izvorno je bilo namijenjeno za osobe s cerebralnom paralizom (skraćeno CP), ali sada uključuje i druga oštećenja sa slabijim motoričkim sposobnostima. Boćanje za osobe s invaliditetom se razlikuje od uobičajenog boćanja, ali u suštini su skoro pa jednaki, cilj je biti bliži ciljnoj boći koja je bijele boje i naziva se bulin.
U boćanju za osobe s invaliditetom postoje četiri kategorije koje se određuju prema klasifikaciji CPISRA. Utakmice se mogu igrati pojedinačno i u parovima.

Pojedinačno BC1
Igraju igrači klasificirani prema CPISRA klasifikacijskom sustavu kao CP1 ili CP2. Igrači mogu imati pomoćnika koji mora sjediti barem 2m iza igračkih boksova u označenom području. Pomoćnik može prići i asistirati tek kad je to vidljivo zatraženo od igrača. Pomoćnik pomaže i asistira u situacijama:

  • podešavanje ili stabilizacija stolice
  • dodavanje boće igraču
  • valjanje boće

Pojedinačno BC2
Igraju igrači klasificirani prema CPISRA klasifikacijskom sustavu kao CP2. Igrač nije pogodan za asistenta. Igrač može zatražiti pomoć od suca, linijskog suca ili mjeritelja vremena pri kretanju po terenu ili prikupljanju boća.

Pojedinačno BC3
Igraju igrači s lokomotornim oštećenjima u obje ruke i noge cerebralnog ili ne cerebralnog podrijetla (igrači koriste pomagala). Igrači ne mogu samostalno voziti kolica i ovisit će o asistentu ili električnim kolicima. Igrači nemaju trajan pokret hvatanja i ispuštanja. Možda imaju pokret ruke, ali imaju ograničenu daljinu bacanja boće u igralište. Svakom igraču pomoć može pružiti asistent koji će ostati u boksu igrača ali mora biti okrenut leđima terenu.

Pojedinačno BC4
Igraju igrači s teškim lokomotornim oštećenjima u obje ruke i noge kombinirano sa slabom kontrolom trupa ne cerebralnog podrijetla ili degenerativnog cerebralnog podrijetla. Igrač može demonstrirati zadovoljavajuću vještinu bacanja boće kontinuirano u teren. Loš prihvat i bacanje biti će očito, kombinirano sa lošim tajmingom ispuštanja boće i pokreta bacanja. Nedostatak kontrolirane sinkronizacije između glatkoće i brzine pokreta također se može primijetiti. Igračima ne smiju pomagati asistenti. Smiju tražiti samo pomoć od suca kada treba pokupiti boće iz terene ili otići u teren.

Par BC3
Natjecatelji moraju biti klasificirani kao sposobni za igru u pojedinačnoj BC3 kategoriji. Par u BC3 mora imati zamjenu. Par BC3 mora imati najmanje jednog CP igrača na terenu. Svaki igrač može biti asistiran od strane športskog asistenta kao što je određeno u pravilima koja se odnose na pojedinačnu igru. Pravila igre u ovom dijelu ista su kao za ekipu osim što se boksovi od 2 do 5 koriste u pravilnom redoslijedu.

Par BC4
Natjecatelji moraju biti klasificirani kao sposobni za igru u pojedinačnoj BC4 kategoriji. Par u BC4 mora imati zamjenu. Pravila igre u ovom dijelu ista su kao za ekipu osim što se boksovi 2-5 koriste u pravilnom redoslijedu.

 

Boćarski klub “Dan”

Skip to content