O nama

Udruga je osnovana 26.listopada 1984. godine pod nazivom „Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod“.

Na Izbornoj skupštini održanoj 11.lipnja 2013. godine mijenja naziv u Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, naziv koji direktno asocira na kategoriju osoba s invaliditetom koju udruga učlanjuje.

Udruga je nestranačka i neprofitna organizacija građana koja ima za cilj:

  • Evidentiranje, analiza i okupljanje osoba s invaliditetom
  • Praćenje i izučavanje stanja i potreba osoba s invaliditetom
  • Javno zagovaranje potreba osoba s invaliditetom
  • Pomoć u rješavanju socijalnih problema, poboljšanja mobilnosti, prilagodbi okoliša i dr.
  • Organiziranje odmora, društveno-zabavnih, sportskih i drugih aktivnosti osoba s invaliditetom
  • Poticanje mjera za unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, rehabilitacije, zapošljavanja i društvenog života osoba s invaliditetom
  • Predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih zakonskih propisa u korist osoba s invaliditetom

Misija Udruge:

Razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom, te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje i uključivanje u život i razvoj zajednice.

Vizija Udruge:

Izgrađen društveno-gospodarski sustav u kojemu se osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim mogućnostima, tretiraju tako da se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo.

Od 1998. godine Udruga radi u gradskom prostoru veličine 49m² za koji je oslobođena plaćanja najma. S obzirom da navedeni prostor nije svojom veličinom zadovoljavao potrebe programskih aktivnosti, unajmljen je još jedan prostor veličine 120m². U tom se prostoru održavaju aktivnosti Poludnevnog boravka. S ciljem trajnog i kvalitetnog rješenja prostornog problema, Grad Slavonski Brod je Udruzi dodijelio prostor u sklopu Sportske dvorane Vijuš, veličine 250m². U tijeku je prikupljanje sredstava za uređenje spomenutog prostora.

Udruga “Loco-Moto” okuplja osobe s područja cijele Županije brodsko-posavske, a sjedište joj je u Gradu Slavonskom Brodu. Svojim zalaganjem potičemo stvaranje boljih uvjeta života osoba s invaliditetom u Gradu i Županiji. Prisutni smo u svim segmentima javnog i političkog života. Provođenjem brojnih projekata i programa Udruga je utjecala na mijenjanje stavova prema osobama s invaliditetom, ali i na konkretne pozitivne promjene kao što je uklanjanje barijera.
Inicirano je osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda i predstavnik Udruge je član Povjerenstva.

Udruga je aktivno sudjelovala u izradi Lokalne strategije za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda i Vodiča pristupačnosti. Od 2006. godine pružamo usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom invaliditeta.

Osim usluge osobnog asistenta pružaju se i usluge asistenta u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju, uslugu pomoći u kući i poludnevnog boravka u sklopu kojeg se organiziraju različite aktivnosti.

Upravljačku strukturu Udruge čine:

  • Skupština – delegati predstavnici članova udruge
  • Upravni odbor – 7 članova/ica
  • Stegovna komisija – 3 člana
Skip to content