AktivnostiNovostiPomoć u kućiProjekti

Natječaj za posao “Zaželi posao-pruži podršku 3”

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 13

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: uključena naknada za prijevoz

Natječaj vrijedi od: 13.01.2023.

Natječaj vrijedi do: 24.01.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola ili niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod “Loco-Moto” na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi posao – pruži podršku 3“ – UP.02.1.1.16.0302 u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, dana 13. siječnja 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKT

„Zaželi posao – pruži podršku 3, UP.02.1.1.16.0302“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA III

NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Pozivaju se ženske osobe na prijavu u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi posao – pruži podršku 3, UP.02.1.1.16.0302“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se omogućiti zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenom srednjoškolskim obrazovanjem;
 2. S naglaskom na teže zapošljive skupine:
 3. Žene od 50 godina naviše
 4. Žene s invaliditetom
 5. Žene trgovanja ljudima
 6. Žrtve obiteljskog nasilja
 7. Azilantice
 8. Žene koje su izašle iz sustava skrbi
 9. Liječene ovisnici
 10. Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 11. Pripadnice romske nacionalne manjine
 12. Beskućnice
 13. Ostale ranjive skupine
 14. Poželjno radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima

Vrijeme trajanja projekta je 8 mjeseci, a uključuje Ugovor o radu u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Mjesto rada: Brodsko-posavska županija

Broj traženih radnica: 13

Prijavi na natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • Zamolbu,
 • Životopis
 • Potvrdu da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o stručnoj spremi
 • Presliku radne knjižice ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica)
 • Odgovarajući dokaz na okolnosti pripadanja određenoj teže zapošljivoj skupini i to:
 • Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
 • Ostale ranjive skupine – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU IMAJU ŽENE PRIPADNICE RANJIVIM SKUPINAMA.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu. Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obavještene pisanim putem.

Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obavještene u zakonskom roku.

Prijavu dostaviti na e-mail: udruga.loco.moto@gmail.com, osobno ili putem pošte na sljedeću adresu: Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, Naselje Andrije Hebranga 7/18, 35 000 Slavonski Brod s naznakom „Zaželi posao – pruži podršku 3“ UP.02.1.1.16.0302, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – NE OTVARAJ, zaključno do 24.01.2023, odnosno istekom roka od 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-moto“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovne vrijeme Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, osobno, na broj telefona: 0995493323 ili putem e-maila: udruga.loco.moto@gmail.com

Kandidatkinje prijavom na oglas pristaju da Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog poziva obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe poziva, od strane ovlaštenih osoba za provedbu poziva. Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“ s osobnim podatcima postupit će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Poslodavac

Poslodavac: Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“

Kontakt:

 • Osobni dolazak: Naselje Andrije Hebranga 7/18, 35 000 Slavonski Brod
 • Pisana zamolba: Naselje Andrije Hebranga 7/18, 35 000 Slavonski Brod
 • E-mailom: udruga.loco.moto@gmail.com

Link na natječaj zavoda za zapošljavanje: 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129384985

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod “Loco- Moto”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content