Povlastice

Tko ima pravo na povlastice?

Pravo na neplaćanje godišnje naknade i pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju:

 • osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno
 • osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više

Što je potrebno prvo učiniti?

Potrebno je zatražiti Rješenje kojim se može doći do povlastica i to tako da se pošalje: PISANI ZAHTJEV za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine za osobe s invaliditetom MINISTARSTVU MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA, UPRAVI CESTOVNOG PROMETA –Zagreb, Prisavlje 14.

Uz zahtjev se prilaže:

 1.  preslika prometne dozvole i knjižice vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila,
 2. upravna pristojba u iznosu od 70 kn
 3. rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 80% T.O. (ukoliko se iz rješenja ne može utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od 60% i više, koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta morate priložiti i
 4. nalaz i mišljenje HZMIO Ministarstvo donosi RJEŠENJE kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine a kojim se onda dalje ostvaruju prava;

Što je potrebno učiniti kad dobijete Rješenje od Ministarstva?

PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA OD GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA, koja se plaća pri registraciji vozila Potrebno je zatražiti NALJEPNICU za oslobađanje plaćanja koju izdaje i postavlja stručna organizacija u Stanici za tehnički pregled vozila Priložiti:

 1. novo Rješenje dobiveno od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
 2. iznos od 17 kn za naljepnicu

PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA OD CESTARINE, autoceste, mostovi, tuneli, vijadukti i slično.

Potrebno je zatražiti POTVRDU/SMART KARTICU za oslobađanje plaćanja kod naplatnih objekata, a koju izdaju «Hrvatske autoceste» d.o.o., Zagreb, Lučko, Jadranska avenija 6.

Priložiti:

 1. novo Rješenje dobiveno od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka
 2. fotografiju
 3. preslik osobne iskaznice
 4. iznos od 20 kn, kada je osobno preuzima ili 37,50 kn kod dostave putem pošte

Ostalo:

 • Potvrda/kartica vrijedi samo uz prometnu dozvolu i jedinstvena je u cijeloj RH.
 • Na zahtjev ovlaštene osobe vozač je dužan dati na uvid potvrdu/karticu i prometnu dozvolu osobnog automobila. Potvrde/kartice koje su neispravne ili kojima je istekao rok oduzet će se odmah na naplatnim postajama, a korisnik će snositi odgovornost sukladno posebnom propisu.
 • Člankom 75a. Zakona o dopunama Zakona o javnim cestama propisana je novčana kazna od 2.000 do 5.000 kuna za prekršaj vlasnika osobnog automobila ukoliko je njegovo vozilo bez plaćene cestarine sudjelovalo u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom, a vlasnik ne ispunjava uvjete propisane člancima 63a. i 63b. istoga Zakona.
 • Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika u roku od 15 dana, od dana nastanka promjene.
 • Ukoliko se prilikom postupka tehničkog pregleda utvrdi da je osobni automobil označen naljepnicom, a vlasnik nema pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade, stanica za tehnički pregled dužna je ukloniti naljepnicu te o tome obavijestiti Ministarstvo.
 • Naputak u svezi Pravilnika .Propisi vezani uz osobe s invaliditetom Svi propisi vezani za osobe s invaliditetom nalaze se na dolje navedenim internet stranicama pod navedenim izbornicima.
Skip to content