Učlani se

Udruga “Loco-Moto” učlanjuje sve osobe s oštećenjima organa za kretanje (oštećenja lokomotornog sustava) od 50% i više kod kojih je invalidnost nastala prije 65. godine života.

Članarina od 01. siječnja 2018.g. iznosi: 100 kn

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

  • osobna iskaznica
  • OIB
  • rješenje o invaliditetu
  • medicinski nalaz