Projekt

Usluga osobne asistencije

Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Uvjeti ostvarivanja prava na uslugu osobne asistencije

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA USLUGU OSOBNE ASISTENCIJU

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom.

TKO NE MOŽE OSTVARITI PRAVO USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE

  • Osoba koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • Osoba kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • Osoba čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, osim u slučaju propisanom člankom 34. stavcima 4., 5. i 6. Zakona o osobnoj asistenciji
  • Osoba koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
  • Osoba koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
  • Osoba koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

Broj sati usluge koju može ostvariti korisnik usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent

KAKO OSTVARITI PRAVO NA USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE

Postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije pokreće se na zahtjev stranke Zavodu za socijalni rad.
Obrazac zahtjeva sa popisom potrebne dokumentacije može se preuzeti na stranici socskrb.hr ili niže ovdje:

OBRAZAC – usluga_osobne_asistencije-1

Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“ je ugovoreni pružatelj usluge osobne asistencije, te se za više informacija možete obratiti Udruzi.

Za dodatne informacije i podršku
Skip to content