Projekt

Usluge OA za OSI

Projekt „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007-2013.godine Udruzi je odobren projekt „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ pod kodnim brojem: HR.2.3.05-0011

Posredničko tijelo razine 1 – Ministarstvo socijalne politike i mladih

Posredničko tijelo razine 2 – Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Iznos odobrenih sredstva je: 637.367,69 kn
Provedba projekta traje od 29.10.2015.- 28.10.2016.god.

Projektom su obuhvaćene dvije ciljne skupina:

Prvu ciljnu skupinu

čini  12  osoba s najtežom vrstom i stupnjem  invaliditeta  u dobi od 18 do 65 godina kojima je usluga ovim projektom odobrena. 

Drugu ciljnu skupinu

čine 12 osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada,  nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Opći cilj projekta

je da se osobama s invaliditetom poveća kvaliteta života, da  im se omogući socijalna uključenost, te da ostvare svoja ljudska prava i dostojanstvo kroz daljnji razvoj usluge osobne asistencije na području Brodsko-posavske županije, odnosno Udruge osoba s invaliditetom Sl.Brod „Loco-Moto“.

Specifični ciljevi projekta su:

 • omogućiti osobama s invaliditetom kontrolu i izbor nad vlastitim životom
 • samostalno odlučivanje o tome tko će im, kada će im  i kako će im pružiti potrebnu uslugu osobne asistencije
 • korisnici usluge osobne asistencije dobivaju mogućnost ravnopravnog sudjelovanja s ostalim članovima zajednice u svim društvenim segmentima, od obrazovanja, sudjelovanja u javnom, kulturnom, sportskom životu do zapošljavanja
 • uslugom osobne asistencije omogućava se kvalitetnije provođenje vremena korisnika i njegove obitelji
 • osobama koje su zaposlene kao osobni asistenti osigurava se vlastita egzistencija, osobe postaju osobno zadovoljne, te se osjećaju društveno korisne

Aktivnosti koje projekt obuhvaća su:

 • analiza potreba i odabir ciljnih skupina
 • edukacija  korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata
 • uspostava i pružanje usluge osobne asistencije
 • koordinacija i monitoring rada osobnih asistenata
 • promidžba i vidljivost  u cilju informiranja dionika, te cjelokupne lokalne zajednice
 • upravljanje projektom i administrativnim poslovima

Razvoj usluge osobne asistencije za Udrugu OSI SB „Loco-Moto“

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020. Udruzi je odobren projekt kodnog broja: UP.02.2.2.02.0011.

Iznos odobrenih sredstva je: 1.999.196,38 kn
Provedba projekta traje od 31.03.2017.- 31.03.2019.god.

Voditeljica/koordinatorica projekta je Ružica Skert, te više informacija o provedbi projekta možete dobiti na kontakt 095/271-1970.

Opći cilj projekta

je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina:

17 korisnika usluge osobne asistencije s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te  osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima (Skupina 1)

Specifični cilj projekta

je povećati socijalnu uključenost i  unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Kratki opis projekta:

Ovim projektom, kroz socijalnu uslugu osobne asistencije, omogućava se osobama s najtežim invaliditetom unapređenje kvalitete života, socijalno uključivanje, te se sprečava institucionalizacija OSI.
Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežim invaliditetom u provođenju svakodnevnih životnih aktivnosti kao što su :

 • Pomoć pri pripremanju i uzimanju hrane i pića
 • Pružanje pomoći u osobnoj higijeni korisnika
 • Pružanje pomoći pri transferima i kretanju
 • Pružanje pomoću pri obavljanju kućanskih poslova (održavanje prostora u kojeg KOA boravi)
 • Pratnja i podrška u socijalnim aktivnostima u kojima korisnik sudjeluje
 • Pomoć i podrška pri obavljanju različitih administrativnih poslova
 • Pratnja i pomoć korisniku pri odlasku liječniku, trgovinu i sl.

Razvoj usluge osobne asistencije za Udrugu OSI SB „Loco-Moto“ - faza 2

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020. Udruzi je odobren projekt kodnog broja: UP.02.2.2.09.0090.

Iznos odobrenih sredstva je: 2.499.123,09 kn
Provedba projekta traje od 01.11.2018.- 31.10.2020.

Voditeljica/koordinatorica projekta je Ružica Skert, te više informacija o provedbi projekta možete dobiti na kontakt 095/271-1970.

Opći cilj projekta

je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina:

25 korisnika usluge osobne asistencije s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te  osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima (Skupina 1)

Specifični cilj projekta

je povećati socijalnu uključenost i  unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Kratki opis projekta:

Ovim projektom, kroz socijalnu uslugu osobne asistencije, omogućava se osobama s najtežim invaliditetom unapređenje kvalitete života, socijalno uključivanje, te se sprečava institucionalizacija OSI.
Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežim invaliditetom u provođenju svakodnevnih životnih aktivnosti kao što su :

 • Pomoć pri pripremanju i uzimanju hrane i pića
 • Pružanje pomoći u osobnoj higijeni korisnika
 • Pružanje pomoći pri transferima i kretanju
 • Pružanje pomoću pri obavljanju kućanskih poslova (održavanje prostora u kojeg KOA boravi)
 • Pratnja i podrška u socijalnim aktivnostima u kojima korisnik sudjeluje
 • Pomoć i podrška pri obavljanju različitih administrativnih poslova
 • Pratnja i pomoć korisniku pri odlasku liječniku, trgovinu i sl.

Razvoj usluge osobne asistencije za Udrugu OSI SB „Loco-Moto“ - faza 3

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020. Udruzi je odobren projekt kodnog broja: UP.02.2.2.14.0093.

Iznos odobrenih sredstva je: 1.999.977,75 kn
Provedba projekta traje od 08.01.2018.- 08.05.2022.

Voditeljica/koordinatorica projekta je Ružica Skert, te više informacija o provedbi projekta možete dobiti na kontakt 095/271-1970.

Opći cilj projekta

je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina:

25 korisnika usluge osobne asistencije s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te  osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima (Skupina 1)

Specifični cilj projekta

je povećati socijalnu uključenost i  unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Kratki opis projekta:

Ovim projektom, kroz socijalnu uslugu osobne asistencije, omogućava se osobama s najtežim invaliditetom unapređenje kvalitete života, socijalno uključivanje, te se sprečava institucionalizacija OSI.
Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežim invaliditetom u provođenju svakodnevnih životnih aktivnosti kao što su :

 • Pomoć pri pripremanju i uzimanju hrane i pića
 • Pružanje pomoći u osobnoj higijeni korisnika
 • Pružanje pomoći pri transferima i kretanju
 • Pružanje pomoću pri obavljanju kućanskih poslova (održavanje prostora u kojeg KOA boravi)
 • Pratnja i podrška u socijalnim aktivnostima u kojima korisnik sudjeluje
 • Pomoć i podrška pri obavljanju različitih administrativnih poslova
 • Pratnja i pomoć korisniku pri odlasku liječniku, trgovinu i sl.
Skip to content