Projekt

Zaželi posao – pruži podršku

Zaželi posao – pruži podršku

Uvodna konferencija projekta „Zaželi posao – pruži podršku“ održana je 16.3.2018.godine u Udruzi osoba s invaliditetom. Konferencijom je predstavljen projekt, njegovi ciljevi, rezultati i aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 3.496.040,00 kuna (EU potpora 100%)
Razdoblje provedbe projekta: 25. siječnja 2018. – 25. srpnja 2020.

Cilj projekta:

Ovim projektom zaposlit ćemo teže zapošljive žene, unaprijediti njihov radni potencijal i osnažiti ih za tržište rada te povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom u Brodsko-posavskoj županiji.

Ciljana skupina:

17 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Krajnji korisnici:

70 osoba s invaliditetom na području Brodsko-posavske županije.

Rezultati projekta:

 • R1 – 17 žena pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja potpore i podrške osobama s invaliditetom
 • R2 – 17 žena unaprijedilo svoj radni potencijal sudjelovanjem u edukaciji/osposobljavanju
 • R3 – 70 osoba s invaliditetom koristi usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te uključivanju u život zajednice

Aktivnosti koje projekt obuhvaća su:

 1.  Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške osobama s invaliditetom/osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji
 2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružiti potporu i podršku osobama s invaliditetom/osobama u nepovoljnom položaju na području Brodsko-posavske županije.

V     Promidžba i vidljivost
PM  Upravljanje projektom i administracija

Za više informacija posjeti web stranice:

Zaželi posao – pruži podršku II

Udruga osoba s invaliditetom Loco-Moto Slavonski Brod je dana 5.10.2020. je u Našicama potpisala Ugovor za Poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.” vrijedan 1.671.490,00 kn.

Naziv projekta: Zaželi posao – pruži podršku 2

Korisnik: Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“

Partneri:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod
 • Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 1.671.490,00 kuna (EU potpora 100%)

Razdoblje provedbe projekta: 5. listopada 2020. – 5. travnja 2022.

Cilj projekta:

Ovim projektom zaposlit ćemo teže zapošljive žene, unaprijediti njihov radni potencijal i osnažiti ih za tržište rada te povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi u Brodsko-posavskoj županiji.

Ciljana skupina:

18 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Krajnji korisnici:

108 osoba s invaliditetom/starije životne dobi na području Brodsko-posavske županije

Rezultati projekta:

 • R1 – 18 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno na poslovima pružanja potpore i podrške osobama s invaliditetom i osoba starije životne dobi
 • R2 – 18 žena pripadnica ranjive skupine unaprijedilo svoj radni potencijal sudjelovanjem u edukaciji/osposobljavanju
 • R3 – 108 osoba s invaliditetom/starije osoba koristi usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te uključivanju u život zajednice

Zaželi posao – pruži podršku III

Udruga osoba s invaliditetom Loco-Moto Slavonski Brod je dana 19.12.2022.  potpisala Ugovor za Poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” vrijedan 642.500,00 kuna, odnosno 85.274,40 Eura.

Naziv projekta: Zaželi posao – pruži podršku 3

Korisnik: Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „Loco-Moto“

Partneri:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod
 • Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 642.500,00 kuna, odnosno 85.274,40 eura (EU potpora 100%)

Razdoblje provedbe projekta: 19.12.2022. – 19.08.2023. godine

Cilj projekta:

Ovim projektom zaposlit ćemo teže zapošljive žene, unaprijediti njihov radni potencijal i osnažiti ih za tržište rada te povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi u Brodsko-posavskoj županiji.

Ciljana skupina:

13 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Krajnji korisnici:

78 osoba s invaliditetom/starije životne dobi na području Brodsko-posavske županije

Rezultati projekta:

 • R1 – 13 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno na poslovima pružanja potpore i podrške osobama s invaliditetom i osoba starije životne dobi
 • R2 – 78 osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi/nemoćne koristi usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (oblačenje, održavanje kućanstva, nabavka namirnica, odlazak po lijekove i sl.), te uključivanje u život lokalne zajednice.

Aktivnosti koje projekt obuhvaća su:

 1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške osobama s invaliditetom/osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji

V     Promidžba i vidljivost

Skip to content