Projekt

Znanje se množi dijeljenjem

Projekt Znanje se množi dijeljenjem financiran je od Vlade RH, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Kome je projekt namjenjen?

Ovim projektom se izravno radi na osnaživanju žena i mladih s invaliditetom.

Koji je cilj projekta?

Cilj projekta je kroz radionice osnažiti mlade i žene s invaliditetom i potaknuti ih na uključivanje u javni i politički život zajednice.
Osim toga, cilj je informirati i osvijestiti širu zajednicu o potrebama OSI te posebno žena s invaliditetom i mladih.

Očekivani rezultati projekta?

Edukacija engleskog jezika

5 žena s invaliditetom će dobiti znaje iz engleskog jezika s verificiranim certifikatom.

Radionica „Prava žena s invaliditetom“

30 mladih i 10 žena s invaliditetom će sudjelovati u radionice te će se osvijestiti i upoznati o pravima  koje imaju ili koja su im uskraćena.

Radionica „Zdravlje i osobna higijena žena s invaliditetom„

20 žena s invaliditetom će se upoznati o praktičnim načinima vođenja brige o vlastitom zdravlju.

Radionica „ Ispeci i reci“

20 žena s invaliditetom će proći stjecanje vještina kvalitetne i asertivne komunikacije te će se 5 žena ohrabriti da javno progovore o svojim životima i naprave snimak o tome.

„Reci to skrivenoj kameri“

5 žena s invaliditetom će biti osnažene da iznesu svoje životne priče i javno progovore o njima u radio emisijama.

Javna tribina „Sretan nam Dan žena“

70 osoba koji donose odluke na lokalnoj razini će pogledati film i upoznati se s teškim položajem žena s invaliditetom.

Promoviranje prava žena s invaliditetom s njihovim životnim pričama kroz radijske emisije

Informiranje javnosti o pričama 5 žena s invaliditetom i njihovim životima i pravima.

Radionica „Mladi i politika“

30 mladih i 10 žena s invaliditetom će sudjelovati na radionici te dobiti bolji uvid o vlastitoj potencijalnoj političkoj ulozi u društvu te će se barem 2 članova u nekom vidu politički angažirati.

Radionica „Mladi u medijima“

30 mladih s invaliditetom će biti osviješteno i ohrabreno za izražavanje u javnosti i zagovaranje svojih prava.

Radionica „Samopoštovanje i odnosi“

20 žena i mladih s invaliditetom će osvijestiti vlastiti stupanj samopoštovanja te dobiti informacije kako ono djeluje u odnosima i kako ga poboljšati.

Održavanje javne tribine sa zastupnicima EU parlamenta za osobe s invaliditetom

Osviješteni OSI saznaju o stanju osoba s invaliditetom u EU i o svojim mogućnostima i pravima.

Obilazak gradske i županijske uprave i upoznavanje s njihovim funkcioniranjem

10- ak mladih članova s invaliditetom će biti upoznato s načinom funkcioniranja odjela lokalnih i političkih institucija.

Skip to content