Za članove

Udruga “Loco-Moto” učlanjuje sve osobe s oštećenjima organa za kretanje (oštećenja lokomotornog sustava) od 60% i više kod kojih je invalidnost nastala prije 65. godine života.

Više informacija

Kako postati član udruge?

Svatko tko ispunjava osnovni uvjet za učlanjenje i želi se učlaniti u Udrugu, mora priložiti sljedeće dokumente za učlanjenje:

 • osobna iskaznica
 • OIB
 • rješenje o invaliditetu
 • medicinski nalaz

Članarina od 01. siječnja 2023..g. iznosi: 15 eura

Povlastice za Članove u prometu

ŽELJEZNIČKI PROMET

Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75 % od redovite prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje, i to:

 • slijepe osobe i osobe koje imaju do 10 % sposobnosti vida, s vrlo velikim smanjenjem vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05 %)
 • gluhoslijepe osobe
 • osobe s potpunim gubitkom sluha na oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100 %
 • osobe s intelektualnim teškoćama (težim i teškim)
 • osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70 % ili više
 • osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja
 • djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
 • osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.

Pratitelj osobe s invaliditetom ima pravo na besplatnu vožnju.

Ovo pravo vrijedi za vožnju u svim putničkim vlakovima.

POMORSKI PROMET

Pravo na povlasticu u pomorskom prijevozu od 75 % od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na svim linijama u pomorskom prometu ostvaruju:

 • Osobe s invaliditetom s tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima od 70 % i 80 % te
 • oštećenjem vida od 90 % oštećenja organizma kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja te
 • osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja.

Pratitelj osobe s invaliditetom iz ovoga članka ostvaruje pravo na besplatni prijevoz.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu ne plaćaju:

 • Osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja ili
 • kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više postotaka

Cestarinu za uporabu autoceste i objekta s naplatom za osobni automobil kojim se prevoze ne plaćaju:

 • Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 % i više ili
 • kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % ili
 • kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila sluha od 100 % ili
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sa 100 % tjelesnog oštećenja ili
 • civilni invalidi iz Domovinskog rata sa 100 % tjelesnog oštećenja.

Automobil ne mora biti u vlasništvu osobe s invaliditetom, samo se ona mora prevoziti u njemu.

PRAVO NA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA OBILJEŽENIH ZNAKOM PRISTUPAČNOSTI

Osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.
Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti.
Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu.

NACIONALNA I EUROPSKA ISKAZNICA OSOBA S INVALIDITETOM

Osobe koje svoj status invaliditeta dokazuju Europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom ostvaruju prava ili koriste komercijalne popuste na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja priznaju pogodnosti osobama na temelju stečenog statusa invaliditeta i određenih definiranih tjelesnih oštećenja.

KAKO OSTVARITI OVE POVLASTICE

Za ostvarivanje prava na ove povlastice i iskaznice nije potrebno podnositi zahtjev. Agencija za komercijalne djelatnosti (AKD) će podatke o svim osobama s invaliditetom povlačiti iz Registra osoba s invaliditetom i na temelju toga izdavati iskaznice. Svaka osoba koja ostvaruje pravo dobit će iskaznice na kućnu adresu.

INKLUZIVNI DODATAK

ŠTO JE INKLUZIVNI DODATAK?

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Inkluzivni dodatak objedinjava dosadašnje novčane naknade: osobnu invalidninu, tuđu pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak i naknadu do zaposlenja.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA INKLUZIVNI DODATAK

 • odrasla osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta − oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom
 • dijete s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojem je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta − oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom.
 • odrasla osoba i dijete s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojima je utvrđen drugi ili treći stupanj težine invaliditeta − oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom

TKO NE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA INKLUZIVNI DODATAK

 • osoba kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima
 • osoba koja osobnu invalidninu ostvaruje prema posebnim propisima
 • osoba koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema posebnim propisima
 • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima
 • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugim propisima.

IZNOS INKLUZIVNOG DODATKA

Iznos inkluzivnog dodatka utvrđuje se kroz 5 razina koje ovise o stupnju  težine invaliditeta − oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.

Razinu potpore utvrđuje Zavod za socijalni rad na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA INKLUZIVNI DODATAK

Po službenoj dužnosti:
• sve osobe koje su primale jednu od navedenih naknada: osobnu invalidninu, tuđu pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak ili naknadu do zaposlenja.

Rok za izdavanje rješenja je do kraja 2024. godine, ali pravo teče od 1.01.2024. godine. Isplaćena naknada sa zaostacima će biti umanjena za sredstva uplaćena do dana donošenja Rješenja.

Po zahtjevu stranke: 

Obrazac zahtjeva se može preuzeti ovdje ili sa stranica socskrb.hr :

OBRAZAC – Zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak za odraslu osobu

Za dodatne informacije i savjete
Skip to content